Нове слово в менеджменті якості на ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»

Займатися розробкою впровадженням системи менеджменту якості (СМЯ) на базі ІСО 9001 на ПрАТ «КрКЗ» почали у 1995 році. Щоб вижити, підприємству необхідно було втриматися на ринку паралельно шукати нові ринки збуту продукції. Це підштовхнуло керівництво до впровадження та сертифікації системи якості. Сьогодні СМЯ сертифікована в Національному органі по сертифікації УКРСЕПРО Міжнародному органі по сертифікації систем менеджменту і персоналу ТUV Thuringen e.v.

Сертифкована СМЯ дозволила підприємству вийти на міжнародний ринок. У середині підприємства СМЯ допомогла удосконалити підхід до якості продукції, що виготовлялася, задоволення споживача, управління персоналом, управління документацією ) таке інше. При розробці внутрішньої документації, що відображає принципи і вимоги ІСО 9001, був застосований підхід створення неформальної (для здобуття сертификату), а працездатної документації, що допомогло навести лад у:багатьох галузях діяльності. Для результативного функціонування СМЯ були перероблені посадові інструкції та положення про підрозділи в частині внесення в них вимог ІСО 9001.

3 кожною подальшою ресертифікаціею СМЯ удосконалювалася. На момент сертифікації СМЯ на базі ІСО 9001:2000 було виділено 22 процеси.

В результаті роботи з'ясувалося, що деякі процеси можуть снувати як види діяльності і не вимагають процесного підходу. Сьогодні на підприємстві виділено 8 процесів, що впливають на якість продукції та дозволяють задовольняти вимоги споживачів.  Моніторинг аналіз показників цих процесів дав можливість знаходити області для поліпшення.

3 метою подальшого поліпшення і задоволення вимог споживачів на підприемстві йде робота по впровадженню ІСО/ТС 16949:2009 «Особые требования по применению ИСО 9001:2008 для организаций — производителей серийных и запасных частей для: автомобильной промышленности». Система, розроблена з урахуванням вимог ІСО/ТС 16949:2009, спрямована на постійне поліпшення. :Принцип підходу до проектування продукції та процесів дозволяв попередити дефекти, знизити ваіріації й зменшити зайві витрати при виробництві продукції, а також врахувати специфічні вимоги споживача.

Наказом №1 від 04.01.2011 року на ПрАТ «КрКЗ» була введена в дію СМЯ з урахуванням вимог ІСО/ТС 16949:2009. Ведеться робота з практичного вживання розробленої документації і накопичення даних. Сертифікація СМЯ згідно з вимогами ІСО/ТС 16949:2009 запланована на 2012 рік.